D.G. de Ordenación y Centros Docentes

Incidències Assistent Telemàtic Admissió

Formulari d'incidències informàtiques

L'horari d'atenció és de dilluns a dijous de 08:00 a 19:00 i divendres de 08:00 a 15:00.

DADES DE CONTACTE
USUARI
NOM
COGNOMS
TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC
Repetir CORREU ELECTRÒNIC
INCIDÈNCIA
CODI DE CENTRE (Buscar en la Guia de Centres Docents)
ASSISTENT
DESCRIPCIÓ

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA