Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
MARIA IBARS
 
Codi: 03004235
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355518A
Foto del Centro
Adreça:
Camí DEL LLAVADOR, S/N
PL: Val.
Telèfon:
966 42 82 30   
Fax:
966 42 82 31
E-Correu:
03004235@gva.es
Localitat:
03700 - DÉNIA
Comarca:
LA MARINA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38.844554
0.098855
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
30
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
10