Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
FRAY IGNACIO BARRACHINA
 
Codi: 03006086
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355368A
Foto del Centro
Adreça:
Carrer SEVILLA, 4
PL: Val.
Telèfon:
966 52 76 95   
Fax:
966 52 76 96
E-Correu:
03006086@gva.es
Localitat:
03440 - IBI
Comarca:
L'ALCOIÀ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,61791
-0,590848
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
1
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
12