Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
LA ALBUFERETA
 
Codi: 03011045
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355015H
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ZEUS, 3
PL: Val.
Telèfon:
965 93 62 90   
Fax:
965 93 62 91
E-Correu:
03011045@gva.es
Localitat:
03016 - ALACANT
Comarca:
L'ALACANTÍ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,364629
-0,436161
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
UNITATS HABILITADES
LLOCS HABILITATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
1
8
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
150
1
25
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
13
325
1
25