Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
ALFA I OMEGA
 
Codi: 03013901
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Partida SANTA LUCÍA B, 12
PL: Val.
Telèfon:
965 78 64 72   
Fax:
965 78 36 10
E-Correu:
secretaria@alfa-omega.org
Localitat:
03700 - DÉNIA
Comarca:
LA MARINA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA DE LA STMA. TRINIDAD
38,825303
0,120297
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
3
67
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
6
136
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
4
120