Guia de Centres Docents

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
BENEJÚZAR
 
Codi: 03014587
Règim: PÚBLIC
CIF: Q0300503J
Foto del Centro
Adreça:
Carrer MONJAS DE ARRIBA, 100
PL: Cas.
Telèfon:
966 77 72 70   
Fax:
966 77 72 70
E-Correu:
03014587@gva.es
Localitat:
03390 - BENEJÚZAR
Comarca:
EL BAIX SEGURA/ LA VEGA BAJA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38.065299
-0.835649
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
3
CICLES FORMATIUS
1
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
10