Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
EL CABANYAL
 
Codi: 46013050
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655721J
Foto del Centro
Adreça:
Camí DEL CABANYAL, 19
PL: Val.
Telèfon:
961 20 60 55   
Fax:
961 20 60 56
E-Correu:
46013050@gva.es
Localitat:
46022 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39.474912
-0.340952
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
7
CICLES FORMATIUS
33
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
15