Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
BENLLIURE
 
Codi: 46013062
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655520F
Foto del Centro
Adreça:
Carrer CONVENT DE CARMELITES, 13
PL: Val.
Telèfon:
961 20 61 35   
Fax:
961 20 61 36
E-Correu:
46013062@gva.es
Localitat:
46010 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39.483104
-0.369941
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
13
CICLES FORMATIUS
6
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
16