Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
SANTO DOMINGO
 
Codi: 46014029
Règim: PRIVAT  -  CONCERTAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer RAVALET, 26
PL: Val.
Telèfon:
962 45 10 25   
Fax:
962 45 27 91
E-Correu:
colegiostodomingo@e-ginsa.net
Localitat:
46270 - VILLANUEVA DE CASTELLÓN
Comarca:
LA RIBERA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL
39.07581
-0.511819
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
1
15
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE
1
20
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
3
72
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
6
150
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
4
117