Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
LA MASIA
 
Codi: 46017286
Règim: PRIVAT  -  CONCERTAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer LES BARRAQUES, S/N
PL: Val.
Telèfon:
961 44 12 12   
Fax:
961 45 00 08
E-Correu:
direccio@lamasia.org
Localitat:
46136 - MUSEROS
Comarca:
L'HORTA NORD
Lat:
Long:
Titular:
ESCOLA LA MASIA, COOPERATIVA VALENCIANA
39,560955
-0,345495
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
2
30
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
3
75
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
6
150
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
4
120