Guia de Centres Docents

ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA
UNIÓN MUSICAL
 
Codi: 46022087
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda COMUNIDAD VALENCIANA, S/N
PL: Val.
Telèfon:
961 44 48 70   
E-Correu:
uniomusicalmuseros@gmail.com
Localitat:
46136 - MUSEROS
Comarca:
L'HORTA NORD
Lat:
Long:
Titular:
UNIÓN MUSICAL DE MUSEROS
39,562733
-0,342169
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ESCOLES DE MÚSICA   NO REGLADA

ENSENYANCES NO REGLADES - Sense validesa acadèmica o professional

NIVELL EDUCATIU
ESCOLES DE MÚSICA