Guia de Centres Docents

SECCIÓ D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
DE L'IES DE MASSAMAGRELL A MUSEROS
 
Codi: 46022890
Règim: PÚBLIC
CIF: Q4601163A
Foto del Centro
Adreça:
Carrer LES BARRAQUES, S/N
PL: Val.
Telèfon:
961 20 69 20   
Fax:
961 20 69 21
E-Correu:
46022890@gva.es
Localitat:
46136 - MUSEROS
Comarca:
L'HORTA NORD
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,562224
-0,34454
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
8