Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE
CHIQUITINES
 
Codi: 46035276
Règim: PRIVAT
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda ALEXANDRE VI, 4
PL: Val.
Telèfon:
963 23 35 73   
E-Correu:
ceichiquitines.museros@gmail.com
Localitat:
46136 - MUSEROS
Comarca:
L'HORTA NORD
Lat:
Long:
Titular:
MERCEDES SÁNCHEZ DE LA ROSA GOZÁLVEZ
39,56174
-0,340133
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE
2
30