Consulta Pública Prèvia

Processos Oberts

Decret que deroga el Decret 9/2017

Decret pel qual es deroga el Decret 9/2017, que estableix el model lingüístic educatiu valencià. ...

Normes per a la regulació i l’organització de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller

Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten normes per a la regulació i l’organització de la prova perquè les persones majors...

Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Modificació de l'Orde 25/2016 per la que és regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar.