Consulta Pública Prèvia

Processos Oberts

Projecte de decret del Consell pel qual es crea el Segell de Qualitat Lingüística i es regulen directrius per a aplicar-lo

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que, prèviament a...

Bases reguladores subvencions auxiliars de conversa de llengua estrangera

PROJECTE D'ORDRE **/201*, de *** d***, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a...

Projecte d'Ordre per la cual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics que imparteixen ensenyaments de règim especial.

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter previ...

BASES REGULADORES PER A LA CONCESIÓ DE SUBVENCIONS DIRIGIDES A LES ORGANITZACIONS SINDICALS DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA REALITZACIÓ DE ACTIVITATS DE CARÀCTER EDUCATIU.

PROJECTE D'ORDRE ____/2018, DE____ DE 2018, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES BASES...

Mostrant 1 - 5 de 8 resultats
Articles per pàgina 5
de 2