Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Bases reguladores subvencions auxiliars de conversa de llengua estrangera

PROJECTE D'ORDRE **/201*, de *** d***, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a...

Projecte de Decret pel qual es regula l’ordenació acadèmica de les escoles oficials d’idiomes

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter previ a...

Projecte de Decret de reconeixement de certificacions lingüístiques, d’homologació per estudis de competències lingüístiques i de creació del Registre Administratiu de Certificats de Llengües

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter previ a...