Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Projecte de l'Ordre de catàleg de les EOI

Proposta d’Ordre ....../2018, d …… de ........, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix la distribució geogràfica de les Escoles Oficials...

Projecte d'Ordre per a la ràtio en segon cicle d'Infantil (3 anys)

Projecte d’ORDRE ....../2019, d …… de ........, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnat per unitat en el procediment...

Decret de derogació dels decrets de NEE i Orientació

Decret de derogació dels decrets de NEE i Orientació AVANTPROJECTE DE DECRET ___/____, de ___ de ___, del Consell, pel qual es deroguen els decrets...

Ordre que regula la competència lingüística per a l’accés als llocs de treball docents

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter previ a...

Mostrant 1 - 5 de 9 resultats
Articles per pàgina 5
de 2