Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Projecte de Decret de reconeixement de certificacions lingüístiques, d’homologació per estudis de competències lingüístiques i de creació del Registre Administratiu de Certificats de Llengües

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter...

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR EN ELS CENTRES EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PROJECTE D'ORDE  __/2018, DE____DE 2018, CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT PER LA QUAL S'ESTABLIXEN LES BASES REGULADORES...

Organització i funcionament dels centres de Primer Cicle d'EI i dels CEIP que incorporen el nivell 2-3 anys

Instruccions per a l'organització i el funcionament dels Centres de titularitat pública, de Primer Cicle d'Educació Infantil, i dels centres docents d'Educació Infantil i...