QUÈ HI TROBARÀS?

Una escola plurilingüe i intercultural

Una escola plurilingüe i intercultural

Tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana aplicaran el proper curs el Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI).

Amb el Programa Educatiu Plurilingüe i Intercultural es proporciona a tot l'alumnat la igualtat d'oportunitats a l'hora de dominar per igual les dues llengües oficials, un domini més efectiu de l'anglés i el contacte enriquidor amb altres llengües i cultures presents a l'aula.

L'escola promou relacions interculturals que posen en valor la igualtat en la diversitat, l'enriquiment mutu i l'aprenentatge cooperatiu.

Una escola inclusiva

Una escola inclusiva

La inclusió garanteix la participació de tot l'alumnat. Això implica aprendre, jugar i treballar en col·laboració amb els altres. L'escola inclusiva permet fer eleccions, ser reconegut i acceptat individualment i com a part del grup, sense barreres o limitacions de cap tipus.

La inclusió i l'equitat estan relacionades amb una educació transformadora que fa front a totes les desigualtats en l'accés, la participació i l'aprenentatge. Fa esment a la importància de la igualtat de gènere, perquè el dret a l'educació ha de ser una realitat per a totes i tots.

Una escola que educa per a la salut

Una escola que educa per a la salut

L'escola pública ofereix programes i entorns saludables que doten l'alumnat dels coneixements, actituds i hàbits per a viure de forma saludable.

Fomenta la cura personal (activitat física, salut sexual, alimentació, higiene, prevenció del consum de tabac, alcohol i altres drogues), el benestar psíquic i emocional, i ofereix estratègies per a enfrontar-se als reptes de l'entorn (ús responsable de dispositius electrònics, seguretat i prevenció d'accidents, educació vial, entorns saludables...).

Una escola per al desenvolupament sostenible

Una escola per al desenvolupament sostenible

L'escola pública està compromesa amb el desenvolupament sostenible, amb la qualitat de vida de les persones i de les generacions del futur, i en el respecte pel medi ambient.

Una escola creativa

Una escola creativa

Una escola creativa és aquella capaç de reinventar-se, de reflexionar sobre els aspectes a millorar, que disposa d'estructures i d'una organització flexible i adaptable a les situacions i a les persones, amb imaginació i de forma innovadora.

La creativitat s'ensenya. Per això, l'escola abraça l'expressió artística i cultural com un mitjà per a desenvolupar la llibertat, la imaginació, les emocions i el respecte a la diversitat.

Un equip docent qualificat

Un equip docent qualificat

Docents preparats, formats i compromesos amb l'escola pública i de qualitat.