Novetats

Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
6 abril 2017


Temes a tractar

  • Proposta Resolució adjudicació llocs de treball en comissió de serveis, per causes socials i estabilitat de plantilles, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, curs 2017/2018.
  • Proposta Resolució adjudicació llocs de treball en comissió de serveis, per causes socials i estabilitat de plantilles, ESO, FP, ERE, i FPA, curs 2017/2018.
  • Proposta Resolució adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres, curs 2017/2018.
  • Proposta Resolució adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en cossos d'ESO, EOIs, FP, Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny, curs 2017/2018.
  • Proposta Resolució adjudicació de destinació provisional, per a funcionariat dels cossos de mestres, catedràtics, ESO, EOIs, FP, Música i AE, Arts Plàstiques i Disseny, que siga personal suprimit o desplaçat, curs 2017/2018.


Anar a convocatòria.