Novetats

Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
27 abril 2017


Temes a tractar
 

  • Projecte Decret que modifica el Decret 108/2014 del Consell pel qual s'estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'EP a la CV
  • Proposta Resolució que regula les avaluacions de diagnòstic de les competències clau a l'EP i ESO, curs 2016-17
  • Projecte Ordre que organitza els serveis psicopedagògics escolars, desplegant el Decret 131/1994 de 5 de juliol
  • Proposta Ordre que fixa el nombre màxim d'alumnes per unitat en el nivell d'Educació Infantil (3 anys) en determinades localitats de la CV, curs 2017-2018
  • Proposta Ordre que regula la identificació i valoració de les necessitats específiques de suport educatiu i de compensació educativa de l'alumnat i s'organitza la resposta educativa des del principi d'inclusió educativa


Anar a convocatòria.