Visualització de contingut web

Vacantes

Vacants

Vacants d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat

Tal i com s'estableix en les resolucions de 29 de març de 2017, dels directors territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per les quals s'estableixen els calendaris i el procediments d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, el dia 22 de maig s'han publicat les vacants.

En aquesta pàgina trobareu la informació relativa a les vacants que s'ofereixen als centres públics i privats concertats en les etapes següents:
- Educació infantil (1r i 2n cicle)
- Educació primària
- Educació secundària obligatòria
- Batxillerat

Podeu seleccionar que la informació es mostre per centre o per localitat, però és molt important incloure el accents en el nom dels centres o de les localitats. Si teniu dubtes podeu consultar la Guia de centres.

Les vacants que s'oferisquen quedaran condicionades a les possibles baixes en els centres i als resultats de l'avaluació, moment en què es coneixerà el nombre exacte d'alumnat que promociona, a excepció de les vacants oferides en el nivell d'Educació Infantil de 3 anys. (Segons l'apartat sisè punt 2 de les Resolucions de 29 de març de 2017 de les corresponents Direccions Territorials d'Educació, per les quals s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018)

Vacants de formació professional