Visualització de contingut web

Subvencions Educació Persones Adultes

AJUDES A LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

  • Bases reguladores Ajudes a la Formació de Persones Adultes

Orde 29/2018, de 16 de juliol, de la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana.

 

  • CONVOCATÒRIA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES EXERCICI 2017

Resolució de 28 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017.

Documentació:

 

  • RESOLUCIÓ FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES EXERCICI 2017

Resolució de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de  subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017.

 

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de  subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017.

 

CORPORACIONS LOCALS

Manual d'ajuda per a la justificació

Annex I

Annex II

Annex III

Annex IV

 

ENTITATS PRIVADES

Manual d'ajuda per a  la justificació

Annex I

Annex II

Annex II a

Annex III

Annex III a

Annex IV