Visualització de contingut web

Subvencions Educació Persones Adultes

AJUDES A LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

  • Bases reguladores Ajudes a la Formació de Persones Adultes

Orde 39/2016, de 27 de juliol, de la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana.

  • CONVOCATÒRIA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES EXERCICI 2016

Resolució de 13 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2016.

Documentació:

 

Manual d'Ajuda Justificació Corporacions Locals

Manual d'Ajuda Justificació Entitas Privades

 

Resolució de 15 de desembre de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2016.