AJUDES I BEQUES PER A 2017

SUBVENCIONS 2017

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECTORA GENERAL D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA, DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL SUBPROGRAMA PER A LA CONSOLIDACIÓ I ENFORTIMENT DE PROJECTES I GRUPS d'I+D'i.

 

Consultes sobre ajudes i beques per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana: dgpc_becasayudas@gva.es

 

NORMATIVA REGULADORA DE BEQUES, AJUDES I SUBVENCIONS CIENTÍFIQUES

 

CONVOCATÒRIES ACTUALS

 

 

NORMATIVA EN TRAMITACIÓ. INFORMACIÓ PÚBLICA

 

 

INFORMACIÓ D'INTERÉS SOBRE LES BEQUES, AJUDES I SUBVENCIONS CIENTÍFIQUES