Visualització de contingut web

PROVES PER A L'OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC I DE TÈCNIC SUPERIOR

Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior

 

  • ORDE de 29 de gener de 2008, per la qual es regulen les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior.

 

  • RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2015 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional (DOCV Num. 7691/05.01.2016)

 

 

Calendari Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i Tècnic superior, any 2016

 

  • Dades INSCRIPCIÓ: del 15 de febrer al 26 de febrer, els dos inclosos.

  • Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos: 10 de març.

  • Reclamació llistes provisionals d'admesos i exclosos: del 10 de març al 5 d'abril.

  • Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos: 8 d'abril .

  • Sol•licitud d'anul•lació de matrícula: del 8 de març al 7 d'abril.

  • Comunicació del Servei d'Inspecció d'Educació de la Direcció Territorial als Centres Examinadors de les Comissions Avaluadores dessignades i el nombre d'alumnes que hauran d'examinar: Fins al 18 d'abril.

  • Publicació per part del Centre Examinador de les orientacions a l'alumnat: Fins al 21 d'abril.

  • Realització proves: del 4 al 10 de maig.

 

SOL·LICITUD de matricula de les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i Tècnic Superior de Formació Professional de l'any 2016.