convocatòries ordinàries

Família professional d'Hostaleria i Turisme

Operacions Bàsiques de Cuina / Cuina

Convocatòria reunió inici AVALUACIÓ.

Família Professional de Transport i Manteniment de Vehicles

Familia professional Sanitat

Transport sanitari / Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes

Llistats provisionals de preinscrits i termini de reclamacions.

Família Professional d'Edificació i Obra Civil