Visualització de contingut web

Esdeveniments esportivos especials

AJUDES A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

Les subvencions estan destinades a federacions esportives, clubs esportius inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de la CV, ajuntaments, entitats locals menors i organismes autònoms municipals amb competències en matèria d'esport, per a l'organització d'esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana.

L'objectiu és recolzar l'organització i realització d'esdeveniments esportius especials de caràcter internacional o nacional que es realitzen en la Comunitat Valenciana.

Bases Reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l'organització d'esdeveniments esportius especials a la C.V.

CONVOCATÒRIA I IMPRESOS

  • Resolució de convocatòria
  • Imprés de sol·licitud
  • Informe federatiu
  • Informe de l'esdeveniment esportiu
  • Pressupost de l'esdeveniment esportiu
  • Model de domiciliació bancària

MODELS DE JUSTIFICACIÓ

  • Relació classificada de les despeses
  • Liquidació d'ingressos i despeses
  • Manual de justificació

ADJUDICACIÓ