Visualització de contingut web

Eleccions federacions esportives de la Comunitat Valenciana

La Direcció General de l'Esport, amb l'objecte de difondre la convocatòria, la transparència en el procés electoral i vetlar pel seu correcte desenrotllament, publicarà en esta pàgina web tots aquells documents que es consideren importants, per a garantir la informació necessària per a totes les persones interessades a participar en este procés electoral.
 

Relació de federacions esportives de la C.V.