Portada Infraestructuras

Infraestructures

La infraestructura esportiva és un dels principals eixos en què es sustenta qualsevol servici esportiu, per tant, la planificació del seu disseny, construcció i implementació a la Comunitat Valenciana és una de les tasques més importants que es duen a terme des de la Generalitat, a través de la Direcció General de l'Esport.
 
El conjunt d'instal·lacions i equipaments esportius de què disposem a la Comunitat Valenciana tenen la funció de facilitar la pràctica esportiva en unes condicions específiques i amb unes regles esportives i normes de seguretat determinades.
 
Tot tipus d'infraestructures esportives són importants, des de la xarxa bàsica de servici esportiu per a la població en general fins a les instal·lacions dedicades a la preparació dels esportistes d'alt rendiment, les grans infraestructures per als esdeveniments importants i multitudinaris i, també, les del sector privat en el mercat de servicis esportius, implicació que es fa necessària aconseguir.