Portada Normativa

Visualització de contingut web

Normativa a exposició pública

 

Consulta prèvia:

 

D'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments.

S'obri un termini d'aportacions fins el 16 d'octubre de 2017, inclusiu, sobre el projecte d'ordre per la qual s'estableix el calendari i procediment dels processos electorals de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.

Forma de participació: podran remetre's a l'adreça de correu electrònic:

subdireccion_dgd@gva.es

Conclòs el tràmit, s'informarà, a través del portal de Transparència de la Generalitat-gva.oberta, sobre el resultat de la participació per mitjà d'una valoració global.

DOC INFORMATIU NORMA