Portada Normativa

Visualització de contingut web

Normativa a exposició pública

Consulta prèvia sobre la proposta de modificació de determinats articles de la llei 2/2011, de 22 de març, de l'Esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana:

D'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments.

S'obri un termini d'aportacions fins el 25 de juny de 2017, inclusiu, sobre la proposta modificació  de determinats articles de la llei 2/2011, de 22 de març, de l'Esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana.

Forma de participació: podran remetre's a l'adreça de correu electrònic: subdireccion_dgd@gva.es

Conclòs el tràmit s'informarà a través del portal de Transparència de la Generalitat-gva.oberta sobre el resultat de la participació per mitjà d'una valoració global.

 

DOC INFORMATIU DE LA NORMA

 

Consulta prèvia Drecret Entitats Esportives 5/05/2017:

D'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments,

S'obri un termini d'aportacions fins el 22 de maig de 2017, inclusiu, sobre el projecte de decret pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana.

Forma de participació: podran remetre's a l'adreça de correu electrònic: subdireccion_dgd@gva.es

Conclòs el tràmit s'informarà a través del portal de Transparència de la Generalitat-gva.oberta sobre el resultat de la participació per mitjà d'una valoració global.

DOC INFORMATIU NORMA

PROJECTE DE Decret del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana.

 

PROJECTE D'ORDRE de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a fomentar l'esport universitari i contribuir a l'organització del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CADU)

 

Consulta prèvia decret Tribunal de l'Esport 13/06/2017:


D'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments.

S'obri un termini d'aportacions fins el 26 de juny de 2017, inclusiu, sobre el projecte de
decret pel qual es regula el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana.


Forma de participació: podran remetre's a l'adreça de correu electrònic:
subdireccion_dgd@gva.es

Conclòs el tràmit s'informarà a través del portal de Transparència de la Generalitat gva.oberta sobre el resultat de la participació per mitjà d'una valoració global.

DOC INFORMATIU NORMA

 

PROJECTE D'ORDRE de la Conselleria d'Educació, Investigació Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als clubs esportius d'elit amb participació en competicions oficials internacionals i/o lligues de màxima categoria estatal d'esport no professional.