Portada Normativa

Visualització de contingut web

Normativa a exposició pública

Tràmit d'informació pública:

Proposta d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els processos electorals de les federacions esportives a la Comunitat Valenciana.

D'acord amb l'article 43.1.c de Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer del Consell, sobre la forma, estructura i el procediment d'elaboració de projectes normatius de la Generalitat.

El termini d'informació pública serà de 15 dies hàbils des de la publicació de l'anunci corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Les al·legacions, suggeriments o observacions podran remetre's a l'adreça de correu electrònic:

subdireccion_dgd@gva.es

DOC INFORMATIU NORMA