El model esportiu valencià atén l'esport de competició i, especialment, l'esport de base per a atendre les necessitats pròximes de la ciutadania.

La promoció de l'activitat física forma part dels eixos bàsics perquè la societat assolisca nivells òptims en valors associats amb la convivència, la igualtat de gènere, la integració de totes les persones, la incentivació d'hàbits saludables, el manteniment de la nostra cultura i el respecte al medi ambient.

Formació, oci, rendiment i potenciació de la xarxa d'entitats d'esport de base són els puntals bàsics d'actuació en aquesta matèria per part de la Direcció General d'Esport.

NOVETATS

Ajudes per a l'execució de projectes singulars en l'àmbit de l'esport i l'activitat física

Ajudes per a l'execució de projectes singulars en l'àmbit de l'esport i l'activitat física

Publicada en el DOGV de 17 d'octubre de 2018 la Resolució de 10 d'octubre de 2018, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'execució de projectes singulars en l'àmbit de l'esport i l'activitat física per a l'any 2018

La convocatòria té per objecte la concesió de subvencions destinades a l'execució de projectes singulars que busquen a través de l'esport resultats esportius, de representació, formatius o socials, amb la participació destacada d'esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana.

Els projectes singulars seran de caràcter esportiu, extraordinari i únic, i definiran clarament els objectius, les persones i entitats que participen, el pressupost i les actuacions que comprenguen que estaran clarament diferenciades del funcionament i activitat ordinària de la persona sol·licitant, i han de tindre una rellevància avaluable.

Accedir a: Models de justificació i terminis.

Beques pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport

Convocatòria de 6 beques de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport 2018

Es convoquen 6 beques que tenen per objecte complementar i desenvolupar la formació acadèmica de joves en l'àmbit territorial i amb les titulacions següents:

  • Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport o equivalent, l'activitat es durà a terme en la Direcció General de l'Esport.
  • Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport o equivalent, l'activitat es durà a terme en la Direcció General de l'Esport.
  • Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport o equivalent, l'activitat es durà a terme en el Servei Territorial de Cultura i Esport d'Alacant.
  • Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport o equivalent, l'activitat es durà a terme en el Servei Territorial de Cultura i Esport de Castelló.
  • Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport o equivalent, l'activitat es durà a terme en el Servei Territorial de Cultura i Esport de València.
  • Titulació de llicenciatura o grau en Enginyeria Informàtica, l'activitat es durà a terme en la Direcció General de l'Esport.


Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria poden presentar una sol·licitud per cada una de les beques sempre que tinguen la titulació a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.