Visualització de contingut web

Aprén en línia

Pràctiques de lectura i dictats

Curs de valencià en línia INTER-VAL

Este curs està dissenyat com a activitats d'autoaprenentatge, de manera que l'usuari pot comprovar immediatament quin és el grau de coneixement de valencià que té assolit. Les activitats, han sigut elaborades tenint en compte les noves proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.