Visualització de contingut web

Ajudes

Institucions, Entitats i Associacions cíviques sense finalitat lucrativa i altres entitats

 

Empreses i comerços

Municipis, mancomunitats de municipis i entitats locals menors

 

 

 

Empreses de televisió, ràdio i premsa

 

Empreses editorials

 

Foment de la traducció literària multilingüe.

 

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la traducció literària multilingüe.

 

 

Foment d'activitats en làmbit musical de la Comunitat Valenciana

 

Foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i de la lingüística aplicada.

 


 

 

Foment del valencià en l'àmbit festiu

 

Bases reguladores i el procediment per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu.

 

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu per a l'any 2017.

 

Extracte de la Resolució de 16 de gener de 2017, de la Conselleria d'Educació,  Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu per a l'any 2017.

1.- Premis per a activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de les Falles.

2.- Sol·licitud d'ajudes econòmiques destinades a la promoció de l'ús del valencià en les festes de Moros i Cristians en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2017

3.-Sol·licitud d'ajudes econòmiques destinades a la promoció de l'ús del valencià en les festes de les Fogueres en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en 2017


4.-Premis per a activitats de promoció de l'ús del valencià en les festes de la Magdalena


 

 

 

IMPORTANT: Recordeu que per a demanar les ajudes, cal presentar també el full de domiciliació bancària