Pràctiques professionals en la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

Beques

Pràctiques professionals en la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport convoca beques, adreçades a persones titulades universitàries que han finalitzat els estudis en dates recents, per a completar la formació i l'especialització professional dins de l'àmbit de l'Administració pública valenciana.

L'Ordre 87/2016, de 21 de desembre, va aprovar, amb aquesta finalitat, les bases reguladores i el procediment general per a la concessió de beques en la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

Per a l'any 2017, s'han convocat 6 beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de la direcció general. Per a 2018, s'ha publicat la convocatòria de 14 beques.