Visualització de contingut web

Presentació

Direcció General

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme assumeix les funcions de la política lingüística de la Generalitat i del multilingüisme en els àmbits no universitaris, i la gestió de les escoles oficials d'idiomes. Coordina la Comissió Interdepartamental per a l'Ús del Valencià, impulsa el desplegament de la legislació lingüística que es deriva de l'Estatut d'Autonomia i la gestió del multilingüisme.

Director general
Rubén Trenzano Juan

Secretaría de direcció (tel 961970957)
Josep Enric Pellicer
Aurora Navarro Campos

 

Subdirecció General

La Subdirecció General planifica, dirigeix i supervisa els cinc serveis que en depenen i la gestió econòmica i administrativa de la Direcció General.

Subdirectora general
Nathalie Torres Garcia

 

NOVETATS

Llistat definitu d'auxiliars de conversa per al curs 2016-17


PROJECTE D'ORDRE de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l'àmbit educatiu, destinades a associacions sense finalitats lucratives.

PROJECTE D'ORDRE de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, pe la qual s'aproven les bases reguladores del procediment pe a la concessió de subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l'àmbit educatiu, destinades a associacions sense finalitats lucratives.

 


S'estan mostrant 1 - 2 de 3 resultats.
Articles per pàgina 2
de 2