Visualització de contingut web

Presentació

Té l'objectiu de promoure l'ús del valencià en l'àmbit social, gestionar la col·laboració amb altres administracions i institucions, amb el sector privat i amb tot tipus d'entitats, per a la promoció de l'ús del valencià. Gestiona les subvencions per a l'ús del valencià.

Cap del servei
Vicent Tortosa Reig (tel 961970097)

Visualització de contingut web