Visualització de contingut web

Subdirecció General

Subdirecció General

La Subdirecció General planifica, dirigeix i supervisa els cinc serveis que en depenen i la gestió econòmica i administrativa de la Direcció General.

Subdirectora general
Nathalie Torres Garcia

Secció de Coordinació Administrativa (tels 961970346 / 961970456)
Amèlia González Mancebo