Portada política lingüística

PRESENTACIÓ

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme assumeix les funcions de la política lingüística de la Generalitat i del multilingüisme en els àmbits no universitaris, i la gestió de les escoles oficials d'idiomes. Coordina la Comissió Interdepartamental per a l'Ús del Valencià, impulsa el desplegament de la legislació lingüística que es deriva de l'Estatut d'Autonomia i la gestió del multilingüisme.

-

10 maneres d’iniciar una conversa en valencià

Noticies

Projecte de Decret de Creació del Consell Social de les Llengües

Es pot consultar el  text  del projecte de Decret de Creació del Consell Social de les Llengües. S'ha publicat el tràmit...

Ús del valencià en l'Administració de la Generalitat. Enquesta 2016. Síntesi de resultats.

A la secció d'Enquestes s'ha publicat l'enquesta  Ús del valencià en l'Administració de la  Generalitat . ...

2a edició Criteris lingüístics de l'Administració de la Generalitat

A la secció del  Pla d'acompanyament lingüístic al Personal de l'Administració  s'ha publicat la  2a edició Criteris lingüístics de...

Decret del Consell, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l'Administració de la Generalitat.

S'ha publicat al DOGV el  Decret del Consell, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en...

10 maneres d’iniciar una conversa en valencià