Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
1 Desembre 2017
(Estava convocada per al 30/11 a les 9:30, pero per raons organitzatives es va canviar al 1/12 a les 12:00)
 
Temes a tractar
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió realitzada el dia 19 d'octubre de 2017.
2. Arranjament escolar.
 
 
Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
16 Novembre 2017
 
Temes a tractar
 
1. Proyecto de Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es modifica l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol•licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana.
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
9 Novembre 2017
 
Temes a tractar
1.  PROJECTE de Decret del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat per a l'any 2017. 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
2 Novembre 2017
 
Temes a tractar
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el dia 18 de maig de 2017.
 
2. Proposta de resolució procediment de provisió de funcionaris i funcionàries docents del Cos d'Inspectors al Servei de l'Administració Educativa i d'Inspectors d'Educació.
 
3. Proposta de resolució procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes.
 
4. Proposta de resolució procediment de provisió de places en els Cossos de Catedràtics i Professors d'Ensenyança Secundària, de Professors Tècnics de Formació Professional, de Catedràtics i Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, de Catedràtics I Professors de Música i Arts Escèniques, de Catedràtics i Professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny.
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 19 d'octubre de 2017

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 19 d'octubre de 2017

 

Temes a tractar:

 

 • Resolució protocol atenció sanitària

 • Resolució protocol alumnat nouvingut

 • Protocol salut mental

 • Proposta resolució Unitats Educatives Terapèutiques

 • Esborrany resolució per la qual es convoca la renovació i es determinen criteris d'avaluació del càrrec de director o directora de centres públics

 

Anar a convocatòria

Convocatoria Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
25 juliol 2017
 
Temes a tractar
 
1. Informació OPO.
 
2. Contingut de la convocatòria per a seleccionar el professorat especialista de l'ISEACV.
 
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
20 juliol 2017
 
Temes a tractar
 
1. Proposta de Resolució ISEACV per la cual es dicten instruccions per al curs 2017/2018.
 
2. Contingut de la convocatòria per a seleccionar el professorat especialista de l'ISEACV
 
3. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels CEE curs 2017-2018.
 
4. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels SPEs i GPEs autoritzats curs 2017-2018. 
 
5. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques de comunicació i llenguatge curs 2017/18
 
6. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres FPA curs 2017-2018.
 
7. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les EOIs curs 2017-2018.
 
 
Anar a convocatòria.

Convocatoria Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
13 juliol 2017


Temes a tractar
 

 • Proposta Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica a la CV, curs 2017-2018 (Resolució ajornada en la MS de 11 de juliol).
 • Proposta Resolució per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la CV que durant el curs 2017-2018 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior.
 • Proposta Resolució per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics professionals de Música i Dansa de la CV per al curs 2017-2018.
 • Proposta Resolució per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la CV que durant el curs 2017-2018 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny.
 • Proposta Resolució per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de la CV que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial durant el curs 2017-2018.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
11 juliol 2017


Temes a tractar

 • Proposta Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament en les escoles d'Educació Infantil de 2n cicle i col·legis d'Educació Primària 2017-2018.
 • Proposta Resolució per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen ESO i Batxillerat, curs 2017-2018.
 • Proposta Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica a la Comunitat Valenciana, curs 2017-2018.


Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
6 juliol 2017
 
Temes a tractar
 
Projecte Resolució S.A.E.I, convocatòria concurs provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals.
 
 

Canvi de sala on se celebrarà la reunió.

Us recordem que la sala on se celebrarà la reunió és la Sala 4

Mostrant 1 - 10 de 105 resultats
Articles per pàgina 10
de 11