Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
15 de Febrer de 2018


Temes a tractar:
1. Proposta d'Acord d'Estabilitat del Personal Docent Interí dels Centres Públics d'Ensenyament no Universitari.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
8 de Febrer de 2018


Temes a tractar:
1. Projecte d'ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten normes per a la regulació i l'organització de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la CV.

Anar a convocatòria.

2018-02-01-MS

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.
1 de Febrer de 2018
 
Temes a tractar:
1. Informació sobre la catalogació de llocs per al concurs general de trasllats de 2018.
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
19 Gener 2018


Temes a tractar
 
1. Esborrany de resolució del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat.
2. Esborrany de resolució del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors o directores de Centres Integrats Públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa.


Anar a convocatòria.

Convocatória Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
9 Gener 2018


Temes a tractar
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions realitzades els dies 20 de juliol i 2 de novembre de 2017.
2. Projecte de Decret del Consell pel qual es desenvolupa el principi d'inclusió en el sistema educatiu valencià.

Anar a convocatòria.

Nota:  l'hora de la convocatòria ha canviat a les 9:30

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
11 Gener 2018
 
Temes a tractar
 
1. PROPOSTA DE DECRET pel qual es modifica el Decret 87/2015, de 5 de juny, pel qual s'estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'ESO i del Batxillerat a la CV.
 
Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
19 Desembre 2017


Temes a tractar
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió realitzada el dia 25 de maig de 2017.
2. Projecte d'Ordre per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià...
3. Projecte de Decret del Consell, pel qual es desenvolupa el principi d'inclusió en el sistema educatiu valencià.

Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
1 Desembre 2017
(Estava convocada per al 30/11 a les 9:30, pero per raons organitzatives es va canviar al 1/12 a les 12:00)
 
Temes a tractar
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió realitzada el dia 19 d'octubre de 2017.
2. Arranjament escolar.
 
 
Anar a convocatòria.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
16 Novembre 2017
 
Temes a tractar
 
1. Proyecto de Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es modifica l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol•licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana.
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
9 Novembre 2017
 
Temes a tractar
1.  PROJECTE de Decret del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat per a l'any 2017. 
 
Mostrant 1 - 10 de 112 resultats
Articles per pàgina 10
de 12