Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
16 febrer 2017

Temes a tractar

  • Pla d'estabilització de les plantilles en els centres docents no universitaris.

Anar a convocatòria.


Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
  9 febrer 2017

  • Pla d'estabilització de les plantilles en els centres docents no universitaris.
  • Pacte d'acció sindical.

Anar a convocatòria.


Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació


 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
2 febrero 2017

Temes a tractar

  • Acord per a l'ampliació del permís de paternitat.

Anar a convocatòria.