Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
23 març 2017


Temes a tractar
 

  • Proposta Resolució que regula elaboració del PAM i s'establix el procediment dotació professorat per a la seua aplicació
  • Informació sobre acord de la comissió general de formació per a l'ocupació de les administracions públiques per a la gestió fons de formació 2017
  • Resolució que aprova l'expedient del procediment d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari i ensenyaments d'idiomes convocat per ordre de 22 desembre 2009
  •  

Anar a convocatòria.


Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
14 març 2017
 
Temes a tractar
 
Projecte d'Ordre per la qual es convoca procediment d'ingrés i adquisició de noves especialitats professors tècnics de Formació Professional.
 
Projecte d'Ordre per la qual es convoca el procediment selectiu d'ingrés cos de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny.
 
 

Convocatoria Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
2 març 2017


Temes a tractar

  • Ordre Conselleria que regula el procediment per a la implantació del sistema de reconeixement de centres de referència en bones pràctiques educatives.

Anar a convocatòria.