Visualització de contingut web

Arts plàstiques i disseny

  • Finalitat

Els Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny comprenen el conjunt d'accions formatives que capaciten per a l'exercici qualificat de les diverses professions relacionades amb l'àmbit del disseny, les arts aplicades i els oficis artístics. Constituïxen una via formativa de qualitat que s'ajusta a les necessitats del mercat laboral i als interessos d'aquelles persones amb aptituds en algun dels àmbits de l'art.

  • Estructura

Els Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny s'ordenen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior, agrupats en famílies professionals artístiques. Al seu torn, cada família `profesional està integrada per distintes especialitats.
Cada especialitat respon a una organització modular, amb continguts especialitzats i teòric pràctics, incidint especialment en la formació pràctica.

  • Titulació

Els alumnes que superen el grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny rebran el títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en l'especialitat corresponent.

Els alumnes que superen el grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny rebran el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en l'especialitat corresponent.

 

 

Novetats

Concurso Nacional de Buenas Prácticas en centros docentes2018.

Concurs Nacional de Bonas Pràctiques en centres docents 2018.

Resolució de la Secretaria de Estat d'Educació i Formació Professional, de 28 d'agost de 2018, per la qual es convoca el Concurs Nacional de Bones Pràctiques en centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris del sistema educatiu espanyol corresponent a l'any 2018.

Per a obtindre més informació, feu clic ACÍ

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2018, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se establece el Plan anual de formación permanente del profesorado para el curso 2018-2019

Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2018-2019

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2018-2019

Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios 18-19

Beques i ajudes a alumnat de nivells postobligatoris

Resolució de la  Secretaría d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen les beques de caràcter general per al curs acadèmic 2018-2019, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

Termini de presentació de sol·licituds:OBERT des del 17 d'agost de 2018 fins l'1 d'octubre de 2018

MÉS INFORMACIÓ EN EL SEGÜENT ENLLAÇ

ORDEN 35/2018, de 22 de agosto

Catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial i altres ensenyances

ORDRE 35/2018, de 22 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial i altres ensenyances.

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2018. Instrucciones inicio curso 18-19

Instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2018-2019 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2018-2019 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny
 

 

Mostrant 1 - 5 de 9 resultats
Articles per pàgina 5
de 2