Cabecera Enseñanzas Deportivas

Ensenyaments Esportius

Els ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar l'alumnat per a l'activitat professional en relació a una modalitat o especialitat esportiva, així com facilitar la seua adaptació a l'evolució del món laboral i esportiu i a la ciutadania activa des d'una formació integral i completa en cada disciplina esportiva.

Aquests ensenyaments s'estructuren en dos graus: mitjà i superior i estan regulats en la Comunitat Valenciana pel Decret 132/2012 de 31 d'agost.

Problemes amb el navegador, no podeu fer gestions telemàtiques amb la GVA? Descarregueu el Firefox-ESR

REDUCCIÓ DE TAXES d' ENSENYAMENTS ESPORTIUS: Consulteu l' ENLLAÇ

 

Novetats

Concurso Nacional de Buenas Prácticas en centros docentes2018.

Concurs Nacional de Bonas Pràctiques en centres docents 2018.

Resolució de la Secretaria de Estat d'Educació i Formació Professional, de 28 d'agost de 2018, per la qual es convoca el Concurs Nacional de Bones Pràctiques en centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris del sistema educatiu espanyol corresponent a l'any 2018.

Per a obtindre més informació, feu clic ACÍ

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2018, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se establece el Plan anual de formación permanente del profesorado para el curso 2018-2019

Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2018-2019

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2018-2019

Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios 18-19

Beques i ajudes a alumnat de nivells postobligatoris

Resolució de la  Secretaría d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen les beques de caràcter general per al curs acadèmic 2018-2019, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

Termini de presentació de sol·licituds:OBERT des del 17 d'agost de 2018 fins l'1 d'octubre de 2018

MÉS INFORMACIÓ EN EL SEGÜENT ENLLAÇ

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2018, INSTRUCCIONES DEPORTIVAS

Instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial en la Comunitat Valenciana durant el curs 2018-2019.

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial en la Comunitat Valenciana durant el curs 2018-2019.
 
ANNEXOS  UTILIZATS EN LES INSTRUCCIONS I/O PROVES D'ACCÉS, PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ EN CENTRES D'ENSENYAMENTS ESPORTIUS
ANNEX I ANNEX VI
ANNEX II ANNEX VII
ANNEX III ANNEX VIII
ANNEX IV ANNEX  IX
ANNEX V ANNEX X

 

Pruebas de acceso específicas 18-19

Proves d'accés de caràcter específic. Calendari, procediment d'admissió, matriculació, i documentació per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial durante el curs acadèmic 2018-2019.

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari, el procediment d'admissió, la matriculació i la documentació necessària per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2018-2019.

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan los premios extraordinarios de las ense - ñanzas deportivas de régimen especial correspondien - tes al curso 2017-2018, para la Comunitat Valenciana.

Premis extraordinaris ensenyaments esportius 17-18

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents al curs 2017-2018, per a la Comunitat Valenciana.
 

Calendario académico curso 18-19

Calendari acadèmic curs 18-19

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2018-2019.

resolucion 19 enero

Convocatòria per a la realització d'estades de formació per el professorat amb atribució docent en ensenyaments esportius professionals en empreses, organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant l'any 2018.

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i d'ensenyaments artístics professionals i esportius en empreses,organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant l'any 2018.

Configuración del navegador web para poder realizar el pago de las tasas

Configuració del navegador web per a poder realitzar el pagament de les taxes: Consulteu este manual en cas de que no es genere el codi de barres als fulls de pagament

 

Taxa per ensenyaments de Règim Especial -Ensenyaments esportius: model 9773