Visualització de contingut web

PRESENTACIÓ

El Fons Estadístic i Documental és una eina de suport per a dur a terme la planificació lingüística, mitjançant,

1. L'anàlisi de la situació social del valencià

2. El foment de la investigació bàsica en sociologia de la llengua

La informació produïda i seleccionada constituix dos seccions :