Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Admissió alumnat en Centres públics i Centres privats concertats per a cursar FP el curs 2016-2017.

 

Admissió de l'alumnat en centres públics i privats concertats per a cursar FP el curs 2016-2017

 

AVÍS: El termini per a presentar la sol·licitud d'admissió en Cicles Formatius de grau mitjà i grau superior finalitza el proper divendres 17 de juny, dia en què es tancarà l'assistent telemàtic.

Però, atés que en la ciutat d'Alacant els pròxims 16 i 17 de juny són festius per als centres de secundària i per tant, estaran tancats per a presentar les sol·licituds d'admissió, els informem que, de forma extraordinària i únicament en la ciutat d'Alacant, les sol·licituds es podran presentar en els centres fins al dilluns dia 20, inclusivament.

Normativa

  • ORDRE 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm 7797 de 03.06.2016)

 

  • RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió i de matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats no universitaris; en els programes formatius de Qualificació Bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, adreçats a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2016-2017. (DOCV núm 7797 de 03.06.2016)

 

  • RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'admissió i matrícula en cicles formatius de Formació Professional establits a l'empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, d'aquelles persones que hagen participat en algun dels procediments d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, convocats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm 7566 de 08.07.2015)