Organismes

Portals

Admissió alumnat en Centres públics i Centres privats concertats per a cursar FP el curs 2017-2018.

Admissió alumnat en Centres públics i Centres privats concertats per a cursar FP el curs 2017-2018.

 

Admissió de l'alumnat en centres públics i privats concertats per a cursar FP el curs 2017-2018

 

Adjudicació de vacants sobrants (GM, GS, FPB) (Cicles formatiu d'FP sostinguts amb fons públics)

 

 

Reclamacions a les llistes definitives de Formació Professional


Les al·legacions a les llistes definitives davant la Comissió Sectorial d'Escolarització de Formació Professional es realitzaran de forma telemàtica utilitzant l'Assistent d'Admissió.
Per a accedir a aquest assistent, la persona interessada haurà d'u
tilitzar el mateix usuari i contrasenya o certificat digital que va utilitzar en emplenar la seua sol·licitud d'admissió telemàtica. En cas de no recordar la contrasenya, cal prémer el botó Formulari assistència tècnica, disponible en la part inferior de la pantalla.
Una vegada accedisca a l'assistent, solament haurà de seguir les instruccions. En cas de dubtes, es pot consultar la guia d'ajuda prement el botó Necessita Ajuda?, disponible en la part inferior de la pantalla.
La persona interessada haurà d'adjuntar tots els documents segellats pel centre educatiu triat en primera opció (documentació acreditativa i sol·licitud d'admissió) en format pdf.

Les resolucions de les al·legacions es podran consultar, accedint de nou a l'Assistent d'Admissió, en les següents dates:

Formació Professional Bàsica
       - Resolucions de la Convocatòria Ordinària: fins al 3 d'agost de 2017
       - Resolucions de la Convocatòria Extraordinària: fins al 31 d'agost de 2017

Formació Professional Grau Mitjà i Grau Superior
       - Resolucions de la Convocatòria Ordinària: des del 27 de juliol fins al 27 d'agost de 2017

 

Assistent telemàtic 

  • Accés a l'Assistent d'Admissió FPB Garantia Juvenil (2ª Oportunitat)
  • Accés a l'Assistent d'Admissió FPB - Convocatoria Extraordinaria (Consulta Resolució d'Al·legacions)
  • Accés a l'Assistent d'Admissió FPB - Convocatòria Ordinària (Consulta Resolució d'Al·legacions)
  • Accés a l'Assistent d'Admissió GM (Consulta Resolució d'Al·legacions)
  • Accés a l'Assistent d'Admissió GS (Consulta Resolució d'Al·legacions)  
  • Accés a l'Assistent d'Admissió FP Semipresencial (Consulta Resolució d'Al·legacions)
  • Accés a l'Assistent d'Admissió per a Programes Formatius de Qualificació Bàsica (Consulta Resolució d'Al·legacions)

 

FPB Garantia Juvenil (FPB 2ª Oportunitat): 

Normativa

  • Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm 7797 de 03.06.2016).
  • Resolució de 4 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV núm 8023 de 20.04.2017).
  • Resolució de 31 de març de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2017-2018 (DOGV núm 8015 de 05.04.2017)