Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Ajudes alumnes de determinats cicles formatius

Curs 2016-2017:

BASES REGULADORES

  • Ordre 85/2016, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a fi de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte.
  • Resolució de 26 de maig de 2016, de la directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se sotmet al tràmit d'informació pública el projecte d'ordre per la qual es convoquen subvencions per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica i d'Instal·lació i Manteniment en centres educatius públics de la Comunitat Valenciana.