Organismes

Portals

Visualització de contingut web

CONVOCATORIA 2016

Accés a inscripció, documentació i informació.

On es celebra?

Accés a lloc i data.

Qui pot participar?

Podran participar en les competicions l'alumnat matriculat durant el curs 2015/2016 en Formació Professional reglada, en centres públics o privats concertats. En el cas dels centres privats concertats, només alumnes que estén matriculats en cicles formatius concertats. Els alumnes tindran una edat màxima de 22 anys complits a 31 de desembre de 2017, és a dir, haver nascut a partir de l'1 de gener de 1995, a excepció del alumnes que s'inscriguen per a la competició de l'Skill de Mecatrònica, que podran tindre una edat màxima de 25 anys complits a 31 de desembre de 2017, és a dir, haver nascut a partir de l'1 de gener de 1993.

Quines disciplines es convoquen?

CNC Enginyeria de Disseny Mecànic CAD Perruqueria
Control Industrial Estètica Pintura de l'Automòbil
Cuina Fusteria Refrigeració
Cures Auxiliars d'Infermeria i Atenció SocioSanitària Instal·lacions Elèctriques Reparació de Carrosseria
Disseny Gràfic Jardineria Paisatgística Soldadura
Disseny Web Llanterneria i Calefacció Servicis de Restaurant i Bar
Ebenisteria Mecatrònica Tecnologia de l'Automòbil
Electrònica Pastisseria Tecnologia de la Moda

Com puc inscriure'm?

S'obri el termini als centres educatius del procediment d'inscripció al Campionat autonòmic de Formació Professional COMUNITAT VALENCIANA SKILLS 2016, per via telemàtica, fins al 18 de febrer de 2016. La inscripció haurà de ser emplenada pel director/a del centre o pel tutor/a de l'alumne/s participant/s.