Organismes

Portals

Visualització de contingut web

INICIO

Els programes formatius de qualificació bàsica constituïxen una oferta formativa, adaptada a les necessitats específiques de l'alumnat que ha abandonat l'ensenyança reglada sense haver aconseguit els objectius previstos en l'Educació Secundària Obligatòria . Estos programes s'adaptaran a les circumstàncies personals dels seus destinataris i posiblitarán la inserció sociolaboral d'estos.

OFERTA FORMATIVA
Programes Formatius de Qualificació Bàsica

  • PROJECTE D'ORDRE de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s' aproven les bases reguladores de la concesió de les subvencions per ald programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana.
  • RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2016, de la directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se sotmet a tràmit d'informació pública el projecte d'ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana.