Organismes

Portals

PFQB : NORMATIVA ESPECÍFICA CENTRES PÚBLICS

PFQB : NORMATIVA ESPECÍFICA CENTRES PÚBLICS

ORGANIZACIÓ I FUNCIONAMENT PROGRAMES QUALIFICACIÓ BÀSICA CURS 2015/2016:

  • RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016. (DOCV núm 7566 de 08.07.2015)

 

ORGANIZACIÓ I FUNCIONAMENT PROGRAMES QUALIFICACIÓ BÀSICA CURS 2014/2015:

  • RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2014 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs. (DOCV núm 7327 de 29.07.2014)