Organismes

Portals

Visualització de contingut web

PFCB : NORMATIVA ESPECÍFICA ENTITATS NO SUBVENCIONADES

CENTRES PRIVATS NO SUBVENCIONATS: 

 

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ PER AL CURS 2016/2017 :

 

AUTORITZACIONS CURS 2015/2016 :

  • RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica no finançats amb fons públics. (DOCV núm 7478 de 04.03.2015)
  • RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica no finançats amb fons públics.(DOCV núm 7677 de 14.12.2015)

 

 

ADSCRIPCIONS ENTITATS ALS CORRESPONENTS INSTITUTS D' EDUCACIÓ SECUNDARIA (Curs 2014/2015) :

  • RESOLUCIÓ de 12 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen els centres privats i les entitats que impartixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària.
  • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen els centres privats i les entitats que impartixen programes formatius de qualificació professional bàsica als corresponent instituts d'Educació Secundària (10/04/2015)