Organismes

Portals

NORMATIVA ESPECÍFICA ENTITARS SUBVENCIONADES: PROCEDIMENTS CONCESSIÓ AJUDES

NORMATIVA ESPECÍFICA ENTITATS SUBVENCIONADES: PROCEDIMENTS CONCESSIÓ AJUDES

 

BASES REGULADORES

 • ORDRE 41/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura y Esports, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm 7842 de 02.08.2016)

Curs 2017-2018:

CONVOCATÒRIA

 • RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018

 

Curs 2016-2017:

CONVOCATÒRIA

 • RESOLUCIÓ de 9 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació  bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017 (DOCV núm 7850 de 12.08.2016)

 

ADJUDICACIÓ

 

Convocatòria Curs 2015-2016:

 • ORDE 57/2015, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016 (DOCV núm 7534 de 27.05.2015).

 

JUSTIFICACIÓ DESPESES FASE 1

 • RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2015, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la primera fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Ordre 57/2015, de 21 de maig. (DOCV núm 7582 de 30.07.2015).

 

JUSTIFICACIÓ DESPESES FASE 2

 

Convocatòria Curs 2014-2015:

NORMATIVA: 

 • RESOLUCIÓ de 9  de junio de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels programes formatius de qualificació bàsica convocades per l'Orde 79/2014, de 25 de setembre (DOCV núm 7548 de 15.06.2015)
 • RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels programes formatius de qualificació bàsica convocades per l'Orde 79/2014, de 25 de setembre (DOCV núm 7398 de 07.11.2014) 
 • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de novembre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Orde 79/2014, de 25 de setembre. (DOCV núm 7403 de 14.11.2014) 
 • ORDE 79/2014, de 25 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2014-2015. (DOCV núm 7370 de 29.09.2014).
 • CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 79/2014, de 25 de setembre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2014-2015. (DOCV núm 7405 de 18.11.2014).
   
 • Annex III
 • Annex IV
 • Annex V
 • Annex VI

 

DOCUMENTACIÓ D'INICI DE CURS (Annexos Resolució 5 novembre 2014)

 

JUSTIFICACIÓ DESPESES FASE 1 (Entidades de la Resolución 5 noviembre 2014)

 

JUSTIFICACIÓ DESPESESS FASE 2 (Entitats de la Resolució 9 juny 2015)